KẾT QUẢ TỔNG HỢP NGHỀ PT 2020

KẾT QUẢ TỔNG HỢP NGHỀ PT 2020

KẾT QUẢ TỔNG HỢP NGHỀ PT 2020

  • thời khóa biểu
  • Tiêu điểm
KẾT QUẢ TỔNG HỢP NGHỀ PT 2020

https://hcm.edu.vn/thong-bao/bao-cao-tong-ket-ket-qua-huong-dan-phuc-khao-ky-thi-nghe-pho-thong-cap-thpt-kho-cmobile41000-65050.aspx

Học sinh nộp đơn phúc khảo nghề tại phòng học vụ ( khu F- phòng tâm lý). Hạn chót 30/07/2020

Chia sẻ:
thư viện ảnh