Nội dung ôn tập KTHK1 môn Anh 2017-2018

Nội dung ôn tập KTHK1 môn Anh 2017-2018

Nội dung ôn tập KTHK1 môn Anh 2017-2018

Nội dung ôn tập KTHK1 môn Anh 2017-2018
NỘI DUNG ÔN TẬP – KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017 – 2018)
MÔN : TIẾNG ANH
KHỐI 10: 30 câu trắc nghiệm + 20 câu tự luận (điền từ, từ loại, nghe, viết lại câu).
            Nội dung: từ bài 1 đến hết bài 8
KHỐI 11: 30 câu trắc nghiệm + 20 câu tự luận (điền từ, từ loại, nghe, viết lại câu)
            Nội dung : từ bài 1 đến hết bài 8 (bỏ bài 5)
KHỐI 12: 40 câu trắc nghiệm + 10 câu tự luận (từ loại, viết lại câu)
 
            Nội dung: từ bài 1 đến hết bài 8 (bỏ bài 7)
Chia sẻ:
thư viện ảnh