Nội dung ôn tập kiểm tra HK1 Môn Sử năm học 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra HK1 Môn Sử năm học 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra HK1 Môn Sử năm học 2017 -2018

Nội dung ôn tập kiểm tra HK1 Môn Sử năm học 2017 -2018

NỘI  DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I (2017 – 2018)

* KHỐI  12

A. Trắc nghiệm:

-  Sử thế giới : Bài 1 đến bài 11

-  Sử Việt Nam: Bài 12 đến bài 16

B. Tự luận:

-  Sử thế giới: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN)

-  Sử Việt Nam: Bài 14: Phong trào cách mạng 1930- 1931

                           Bài 15: Phong trào dân chủ 1936- 1939

                           Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước VNDCCH ra đời

 

* KHỐI 11

Tự luận:

- Bài 3: Trung quốc:  Cách mạng Tân Hợi 1911

- Bài 4: Các nước Đông Nám Á (Cuối XIX- đầu XX): Cải cách của Rama V ở Siam

- Bài 6: Chiến tranh  thế giới thứ nhất (1914-1918): Kết cục của chiến tranh

- Bài 9: CM tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921: CM tháng Mười Nga 1917 và ý nghĩa lịch sử

- Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939): Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Versailles-Washington; Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 và hậu quả

- Bài 12: Nước Đức  giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939): Nước Đức trong những năm 1933- 1939

- Bài 13: Nước Mỹ  giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939): Chính sách mới của Tổng thống Mỹ Roosevelt

 

* KHỐI 10

Tự luận:

- Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến: Sự phát triển chế độ phong kiến thời Đường

- Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ: Sự phát triển văn hóa truyền thống

Ấn Độ

- Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ: Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Mô-gôn

- Bài 10: Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu: Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu; Sự xuất hiện các thành thị trung đại

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Chia sẻ:
Bài viết liên quan
thư viện ảnh