Cuộc thi ƯD CNTT vào học tập - Tổ Tin học

Cuộc thi ƯD CNTT vào học tập - Tổ Tin học

Cuộc thi ƯD CNTT vào học tập - Tổ Tin học

Cuộc thi ƯD CNTT vào học tập - Tổ Tin học

Học sinh trình bày.

Học sinh đạt giải & phát giải cá nhân.

Phát giải lớp.

Ban tổ chức và giám khảo.

Chia sẻ:
thư viện ảnh