Câu lạc bộ tiếng Anh thông báo

Câu lạc bộ tiếng Anh thông báo

Câu lạc bộ tiếng Anh thông báo

Câu lạc bộ tiếng Anh thông báo

Câu lạc bộ tiếng Anh thông báo

Ban chủ nhiệm CLB tiếng Anh có mặt tại trung tâm ISB – Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM vào lúc 8g00 để sinh hoạt ( gồm 15 trường THPT tham gia).

Câu lạc bộ tiếng Anh Trường THPT Marie Curie sinh hoạt vào chiều chủ nhật ngày 01/10/2017 từ 13g30 -16g00 tại phòng F2, Nhóm GAVEL và nhóm DOVE sinh hoạt cùng thời gian và địa điểm trên.

Chia sẻ:
thư viện ảnh