THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP HỒ CHÍ MINH                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

                                                                        Tp Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Thực hiện sáng kiến kinh nghiệm phục vụ

công tác thi đua khen thưởng năm học: 2019-2020

 

Để tiếp tục thực hiện nội dung sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng thi đua nhà trường thông báo đến quý thầy cô một số nội dung sau:

  1. Thời hạn nộp bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến ( theo mẫu , tải tại website của trường): 30/11/2019. Quá thời hạn trên, xem như cá nhân không đăng ký và thực hiện SKKN.
  2. Việc nộp Bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến được thực hiện theo 2 hình thức:

+ Cá nhân in bằng văn bản theo mẫu và nộp trực tiếp tại Cô Hồng yến

+ Cá nhân điền các thông tin theo đường Link sau: https://docs.google.com/forms/d/1GxRVHF33OE9j6cxLZI9Bg4dHHOGGY3a7aP_8-wM1v-o/edit

  1. Cá nhân đã đăng ký tên SKKN và muốn đổi tên đề tài, vui lòng liện hệ cô Bích Trâm và thực hiện bản mô tả nội dung cơ bản. Sau khi nộp Bản mô tả nội dung cơ bản của SKKN, đề nghị quý thầy cô và anh chị nhân viện không đổi tên đề tài.
  2. Đối với các SKKN áp dụng cho danh hiệu Giáo viên giỏi, nội dung SKKN phải gắn với hoạt động chuyên môn, giảng dạy. Không thực hiện đề tài SKKN với nội dung khác.
  3. Mỗi cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ CS và GVG phải thực hiện 1 tiết thao giảng cấp cụm và xếp loại Tốt.                                                                                    

Đề nghị quý thầy cô ,các anh chị CNV thực hiện đúng tinh thần thông báo này để hội đồng thi đua nhà trường tổ chức chấm và công nhận sáng kiến theo đúng quy định.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                             Nguyễn Đăng Khoa

Chia sẻ:
thư viện ảnh