THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC LỆCH GIỜ SÁNG 09/03/2020 KHỐI 12

THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC LỆCH GIỜ SÁNG 09/03/2020 KHỐI 12

THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC LỆCH GIỜ SÁNG 09/03/2020 KHỐI 12

THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC LỆCH GIỜ SÁNG 09/03/2020 KHỐI 12

Sáng thứ 2 (09/03/2020) Học sinh đi học theo giờ qui định như sau

1. Lớp 12A01 đến 12A04 : có mặt 6g45

2.  Lớp 12A05 đến 12A08 : có mặt 7g00

3. Lớp 12A09 đến 12A12 : có mặt 7g15

4.  Lớp 12A13 đến 12A15 : có mặt 7g30

5. Lớp 12D01 đến 12D04 : có mặt 7g45

6. Lớp 12D05 đến 12D08 : có mặt 8g00

Lưu ý: Học sinh phải mang khẩu trang, tự trang bị nước rửa tay khô ( nếu có). Vì sức khỏe cộng đồng, đề nghị học sinh thực hiện nghiêm túc.

Chia sẻ:
thư viện ảnh