Thông báo lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Thông báo lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Thông báo lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Thông báo lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng thứ 7 ( 19/11/2016) nhà Trường tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, học sinh có mặt lúc 6g30. Buổi chiều học sinh được nghỉ học. Thứ 2 đi học theo thời khóa biểu.

Chia sẻ:
Bài viết liên quan
thư viện ảnh