KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN CẬP DỰ LIỆU LÝ LỊCH HỌC SINH

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN CẬP DỰ LIỆU LÝ LỊCH HỌC SINH

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN CẬP DỰ LIỆU LÝ LỊCH HỌC SINH

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN CẬP DỰ LIỆU LÝ LỊCH HỌC SINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 15 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

KIỂM DÒ VÀ BỔ SUNG LÝ LỊCH HỌC SINH

TRÊN HỆ THÔNG VIETSCHOOL

I. MỤC ĐÍCH

 • Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2019-2020
 • Rà soát cơ sở dữ liệu của lớp chủ nhiệm chính xác, đồng thời đồng bộ hệ thống dữ liệu của Sở Giáo Dục
 • Đảm bảo học bạ học sinh và sổ gọi tên ghi điểm điện tử chính xác, kịp thời.
 • Đảm bảo đăng ký các kỳ thi do Sở Giáo Dục tổ chức

II.YÊU CẦU

 • Rà soát lý lịch học sinh chính xác trên hệ thống vietschool
 • Không làm thay đổi mã số (số thứ tự phù hiệu) của học sinh
 • Cập nhật đầy đủ thông tin của học sinh, bổ sung thông tin còn thiếu, điều chỉnh thông tin còn sai.

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

 • Giáo viên chủ nhiệm 3 khối

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 • Từ  21/10/2019 đến 31/10/2019

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • GVCN đăng nhập tài khoản trên hệ thống vietschool.
 • Thực hiện theo hướng dẫn.
 • Lưu ý:
 •  Khối 12 Số CMND, thẻ căn cước, email học sinh, điện thoại của học sinh phải nhập đầy đủ, làm cơ sở thi THPT Quốc gia.
 • Riêng khối 10 và 11 học sinh chưa làm CMND kịp, GVCN bổ sung sau.
 • Liên hệ Thầy Thoảng để hỗ trợ. (0907129320)

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LÝ LỊCH

TRÊN HỆ THỐNG VIETSCHOOL

 • Hiện nay phòng học vụ cập nhật tương đối đầy đủ thông tin học sinh, GVCN kiểm tra nếu sai sót hoặc thiếu thì điều chỉnh, bổ sung

 

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên hệ thống vietschool
 • Bước 2: Chọn biểu tượng lý lịch trên màn hình destop vietschool.
 • Bước 3: Chọn lớp ( bên trái)
 • Bước 4: Chọn tên học sinh (giữa)
 • Bước 5: Chọn memu THÔNG TIN CÁ NHÂN ( bên phái menu phía trên)
 • Bước 6: Kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh ( phía dưới thông tin cá nhân)

( Họ tên, Nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, nơi sinh, ngày sinh, Số CMND, Họ tên cha, mẹ, nghề nghiệp, điện thoại, chỗ ở hiện tại, hộ khẩu)

 • Bước 7: Bấm nút lưu ( phía dưới)
 • Bước 8: Chọn menu THÔNG TIN KHÁC ( bên phải menu phía trên)
 • Bước 9: Nhập email học sinh
 • Bước 10: Nhập điện thoại học sinh
 • Bước 11: Bấm nút lưu ( phía dưới)
 • Lưu ý:
 •  Khối 12: Số CMND hoặc thẻ căn cước, email học sinh, điện thoại học sinh phải nhập đầy đủ, làm cơ sở thi THPT Quốc gia.
 • Riêng khối 10 và 11 học sinh chưa làm CMND kịp, GVCN bổ sung sau.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO

Chia sẻ:
thư viện ảnh