Sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá Năm học: 2018-2019

Sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá Năm học: 2018-2019

Sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá Năm học: 2018-2019

Sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá Năm học: 2018-2019

Xem link phía dưới:

Lịch sinh hoạt:

Sang chủ nhật 30/09/2018 từ 9g00-10g45, sinh hoat tai sân Kingsport- 36 Hoa Sữa - P7- Phú NHuận

Sang chủ nhật 30/09/2018 từ 9g00-10g45 đội tuyển Trường tập tại sân Học Viện Cán Bộ

https://www.facebook.com/MARIE-CURIE-KIDS-CLUB-221528451963626/

https://www.facebook.com/1286225763/posts/10217176376103268/

Chia sẻ:
thư viện ảnh