HĐCĐ

HĐCĐ

HĐCĐ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM

CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  T9/2016

 1. Công tác tổ chức:
 1. Tổng hợp danh sách đoàn viên, tiếp nhận đoàn viên mới:

+ Các thầy cô mới năm học 2016-2017 là Công đoàn viên thực hiện chuyển sinh hoạt công đoàn ( Nộp cho Thầy Phạm Hùng )

+ Các thầy cô diện biên chế, chưa là Công đoàn viên làm đơn gia nhập Công đoàn ( kèm 2 tấm hình 3x4) ( Nộp cho cô Thùy Dương )

 1. Công tác tuyên giáo:
 1. Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 

 1. Một số công tác trọng tâm Tháng 9
 1. Tập trung công tác chuẩn bị năm học mới:

+ Danh sách Công đoàn viên, bổ sung lý lịch

+ Tham dự tổng kết hoạt động Công đoàn ngành, triển khai nhiệm vụ năm học mới

 1. Vận động quyên góp chương trình  “Tiếp sức đến trường ” năm học 2016-2017 ( thư ngỏ đinh kèm )
 2. Chương trình Tiếp sức đến trường năm học 2016-2017: GVCN lập danh sách có hoàn cảnh khó khăn, nộp về BCHCĐ để xét tham gia chương trình ( Chú ý ghi rõ hoàn cảnh khó khăn)
 3. Chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm học 2016-2017 ( kế hoạch đính kèm )
 4. Đăng ký thi đua năm h5c 2016-2017
 5. /M.BCH

Chủ tịch

                                                              

       

        Nguyễn Trần Khánh Bảo       

Chia sẻ:
thư viện ảnh