HĐCĐ

HĐCĐ

HĐCĐ

Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Ra mắt Câu Lạc Bộ Sinh Học
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Sóng Dừng và nhạc nhạc cụ vật lý Tổ Vật Lý
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Nhận giải thưởng Võ Trường Toản
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM

CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  T9/2016

 1. Công tác tổ chức:
 1. Tổng hợp danh sách đoàn viên, tiếp nhận đoàn viên mới:

+ Các thầy cô mới năm học 2016-2017 là Công đoàn viên thực hiện chuyển sinh hoạt công đoàn ( Nộp cho Thầy Phạm Hùng )

+ Các thầy cô diện biên chế, chưa là Công đoàn viên làm đơn gia nhập Công đoàn ( kèm 2 tấm hình 3x4) ( Nộp cho cô Thùy Dương )

 1. Công tác tuyên giáo:
 1. Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 

 1. Một số công tác trọng tâm Tháng 9
 1. Tập trung công tác chuẩn bị năm học mới:

+ Danh sách Công đoàn viên, bổ sung lý lịch

+ Tham dự tổng kết hoạt động Công đoàn ngành, triển khai nhiệm vụ năm học mới

 1. Vận động quyên góp chương trình  “Tiếp sức đến trường ” năm học 2016-2017 ( thư ngỏ đinh kèm )
 2. Chương trình Tiếp sức đến trường năm học 2016-2017: GVCN lập danh sách có hoàn cảnh khó khăn, nộp về BCHCĐ để xét tham gia chương trình ( Chú ý ghi rõ hoàn cảnh khó khăn)
 3. Chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm học 2016-2017 ( kế hoạch đính kèm )
 4. Đăng ký thi đua năm h5c 2016-2017
 5. /M.BCH

Chủ tịch

                                                              

       

        Nguyễn Trần Khánh Bảo       

Chia sẻ:
thư viện ảnh