KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG THÁNG 8+9

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG THÁNG 8+9

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG THÁNG 8+9

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀNG THÁNG 8+9

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP HCM

CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  T8+T9/2017

 1. Công tác tổ chức:
 1. Quyết định TTCĐ nhiệm kỳ 2017-2019
 2. Tiếp nhận Đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn và kết nạp đoàn viên mới ( hạn chót nhận hồ sơ: 19/9 )
 1. Công tác tuyên giáo:
 1.  Kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2017)
 2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017.
 1. Một số công tác trọng tâm Tháng 8+9
 1. Tham gia quỹ tương trợ Công đoàn ngành giáo dục: Mỗi công đoàn viên tham gia đóng 60.000/năm. TTCĐ thu và nộp danh sách về BCHCĐ ( thầy Đạt ). Hạn chót 30/9
 2. Tham gia cuộc thi viết “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” của ngành giáo dục đào tạp thành phố Hồ Chí Minh ( kế hoạch đính kèm )
 3. Vận động đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 trên Trang thông tin điện tử của UBMTTQVN Tp HCM.
 4. Vận động đoàn viên, giáo viên tham gia đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa_Trường Sa”. TTCĐ tổng hợp và nộp về BCHCĐ ( thầy Đạt nhận ).
 5. Tổ chức Đêm hội trăng răm 2017 ( Thông báo sau )
 6. Tổ chức Hội nghị CBCCVC cấp tổ ( đính kèm kế hoạch )

 

                                                                            

 

 •  

Chủ tịch

                            

 

      Nguyễn Trần Khánh Bảo        

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết liên quan
thư viện ảnh