Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới lần II, năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới lần II, năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới lần II, năm học 2019-2020

  • thời khóa biểu
  • Tiêu điểm
Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới lần II, năm học 2019-2020

Lễ kết nạp Đoàn lần II, năm học 2019-2020 được Đoàn Trường phân công các Chi đoàn tổ chức tại phòng học trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm (theo khối lớp chính khóa buổi sáng và buổi chiều tương ứng). Các Chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn nghiêm túc, trang trọng với đầy đủ thành phần tham dự và đúng trình tự, thủ tục. Các Bí thư Chi đoàn TẢI VỀ và TỰ IN hồ sơ tổ chức Lễ kết nạp gồm các file: 
+ Hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn.
+ Kịch bản dẫn chương trình Kết nạp Đoàn (dành cho người dẫn chương trình).
+ Mẫu lời hứa của Đoàn viên mới (dành cho đại diện Đoàn viên mới - học thuộc).
+ Mẫu phông chiếu Lễ kết nạp Đoàn (đối với các lớp có máy chiếu/tổ chức trong phòng có máy chiếu).
+ Nhạc Quốc ca (không lời) và Đoàn ca (có lời), các bạn có thể tải tại liên kết sau đây: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Raq7wtWcYmOGQso9M7Kl6atIjOgw6J87?usp=sharing

* Lưu ý: 06g15 (đối với các lớp học chính khóa buổi sáng) hoặc 12g00 (đối với các lớp học chính khóa buổi chiều) Bí thư Chi đoàn đến Văn phòng Đoàn Trường (phòng D15) nhận tài liệu, vật dụng cần thiết để tổ chức Lễ kết nạp Đoàn gồm:
+ Nghị quyết kết nạp Đoàn (mỗi Đoàn viên 1 bản);
+ Thẻ Đoàn viên (mỗi Đoàn viên 1 bản);
+ GCN hoàn thành lớp cảm tình Đoàn (mỗi Đoàn viên 1 bản);
+ Huy hiệu Đoàn (mỗi Đoàn viên 1 bản);
+ Quyết định kết nạp Đoàn, kèm danh sách Đoàn viên kết nạp mới;
+ Đối với các lớp không có máy chiếu/không tổ chức lễ trong phòng học có máy chiếu, Bí thư Chi đoàn nhận thêm cờ nước, cờ Đoàn để treo trên bảng (theo hướng dẫn trong file ở trên, lớp tự chuẩn bị nam châm).

Chia sẻ:
thư viện ảnh