Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trường THPT Marie Curie
Hiệu Trưởng 
Th.s Nguyễn Đăng Khoa
Bí thư chi bộ - Phó Hiệu Trưởng
Th.s Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Hiệu Trưởng
Thầy Trần Hữu Hòa
Phó Hiệu Trưởng
Cô Nguyễn Thị Quế Vân
Chủ tịch Công Đoàn
Thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
thư viện ảnh